Ekonomika

Slyšíte-li slovo ekonomika v souvislosti s naším státem, často se chytáte za hlavu, protože naše ekonomika státu není vyrovnaná, ale je deficitní. A jak k tomu došlo? Stejně jako když ekonomika jednotlivce je deficitní. Výdaje byly dlouhodobě větší, než příjmy. Ekonomika státu je věcí, u které by muselo dojít k mnoha zásahům a pro obyvatele nepříjemným změnám, aby se docílilo alespoň její vyrovnanosti. Většina obyvatel země by přišla o všechno, skončila na ulici, bez prostředků, střechy nad hlavou, bez naděje na zlepšení.
graf růstu a úpadku
Stát by se tím dostal do humanitární krize, mnoho lidí by umíralo hlady a vše ve státě by se zhroutilo. Proto je nutné, dělat krůčky k vyrovnání ekonomiky státu velmi šetrně, aby nezpůsobili více škody, než užitku. Následně by musela být vynaložena obrovská snaha dostat stát z problémů, které se snahou řešit krizi ještě prohloubili, stát by dlouhodobě zůstal v hlubokém deficitu, obyvatelstvo by se jen velmi pomalu a těžko zvedali a vzpamatovávali z krize a překonávali ji. Krize by na nich zanechala své následky.
Když se do špatné ekonomické situace dostane podnik, obvykle je reorganizován a jsou v něm zavedeny nové postupy a opatření, k nápravě předchozího poklesu, tak dlouho, dokud není pokles překonán a ještě není situace podniku vyrovnaná. To může jít velmi rychle, ale také se to může stát dlouhodobým procesem, který bude velmi těžký. Záleží na cestě, jakou se podnik vydá k nalezení stability.
zeměkoule s grafem
A tak to funguje i u ekonomiky rodiny či jednotlivce. Pokud se dostane do dlouhodobého poklesu a úpadku, může to vzdát a čekat na rozpad a zánik, ale také se může rozhodnout pro boj, změnit některé své návyky, změnit způsob přerozdělování příjmů, snížit výdaje, zvýšit příjmy například nějakou brigádou… Cokoli je lepší, než se vzdát bez boje a to platí pro státy, podniky i jednotlivce.

4.7/5 - (3 votes)
3 roky ago