Únik vody v domě je důvodem k volání instalatérů v rámci havarijního servisu

Rozvody vody a odpadů v domech se zdají http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/ být naprostou samozřejmostí a vnímáme je mnohdy jako něco, co vždy bylo, je a bude součástí vybavení bytového jádra. Málokdo si dovede představit, že kdysi dávno lidé neznali vodovod a pro vodu docházeli s vědrem ke studni, a že nakládání s vodou bylo poměrně pracné a namáhavé. Kdyby se mezi námi znenadání objevil člověk, žijící ve středověku, a představili bychom mu současný způsob bydlení, možná že by vodovodní baterii a splachovací toaletu považoval za vrcholné ďábelské dílo, a označil by nás za kacíře.

instalatérské rozvody

Tímto vám jen chceme připomenout, že si mnozí z nás ani neváží toho, jaký komfort v bytech vlastně máme, a že se také domnívají, že rozvody vody v domě jsou tu nastálo, a že se jim nemůže nic stát. To je pochopitelně nesmysl, každé vodovodní potrubí může časem degradovat a vytvořit se v něm trhlina. A někdy i docela malá, kdy se teprve za několik hodin, např. přes noc, objeví na zdi mokrá mapa, a to je impuls kontaktovat instalatérský servis.

instalatérské práce

Instalatéři dnes úniky vody Kanalizace-instalateri.cz odhalují s velkou přesností. Provádí to např. metodou formovacího plynu anebo akustickou tyčí Hykron, kdy lze určit prasklinu v potrubí s přesností na milimetry. To je pak nesmírně důležité zejména proto, že není nutné bourat zdivo či omítku po celé stěně a pracně hledat defekt, postačí pouze odebrat omítku z místa úniku vody a velmi jednoduše řešit opravné práce.

Důležité je také vědět, že instalatéři udržují nonstop havarijní servis, a že jsou dostupní 24 hodin denně, po celý rok, i ve svátcích. Snaží se situaci řešit okamžitě a přijet zhruba do jedné hodiny. Úniky vody k havarijním situacím patří a musí se řešit co nejdříve už jen vzhledem k tomu, že může voda proniknout do elektroinstalace a způsobit tu zkrat anebo ohrozit přítomné osoby na životě. Voda zároveň může narušit statiku zděné konstrukce domu.

1 rokem ago