Rozpoznejte falešné peníze včas!

Ačkoliv to není úplně časté, může se stát, že se nechtíc stanete držitelem falešných papírových peněz. Samozřejmě to není nijak příjemná záležitost, proto si pojďme vysvětlit, co dělat, když vás někdo upozorní na to, že předkládáte falešnou bankovku a jak vlastně poznat, že právě ta vaše není pravá.
peněženka a kreditní karty

Nejznámější ochranné prvky

1.       Vodoznak – umístěn v okrajové nepotištěné části bankovky a vidíte ho, pokud se na bankovku podíváte proti světlu.
2.       Okénkový proužek s mikrotextem– pokud se podíváte na bankovku běžným způsobem, uvidíte přerušovanou čáru, při pohledu proti světlu je však proužek vidět jako souvislá čárka s prosvítajícím opakujícím se textem.
3.       Soutisková značka– při běžném pohledu na bankovku uvidíte, z každé strany bankovky pouze jednu její části. Teprve při pohledu na bankovku proti světlu je možné spatřit soutiskovou značku celou, přičemž její jednotlivé části na sebe navazují.
4.       Barevná vláka – tenké čárky zapuštěné do papíru bankovky.
5.       Skrytý obrazec – je možné ho vidět pouze tehdy, jestliže bankovku držíte ve vodorovné poloze proti světlu
kufr peněz
6.       Iridiscentní pruh– nachází se vpravé lícní části bankovky, jde o duhově proměnlivý proužek. Běžný pohled na bankovku vám prozradí pouze okrově zbarvený. Pokud bankovkou pootočíte proti světlu, proužek se zabarví
7.       Mikrotext– jde o nejvíce nenápadný ochranný prvek. Je k nalezení na lícní i rubové straně. V textu je vyznačena nominální hodnota bankovky.
8.       Proměnlivá barva– ochranný prvek, který se mění v závislosti na tom, v jakém úhlu je bankovka proti světlu. Jde o optický efekt.
mince Ukrajiny

Padělek vždy odevzdejte, ale nic za to nečekejte

Pokud se vám do rukou dostane podezřelá bankovka, musíte ji dle zákona odevzdat příslušné instituci, jakou je samozřejmě Policie České republiky, Česká národní banka, nebo i jakákoliv komerční banka. Nečekejte však, že vám za ni bude náležet pravá bankovka ve stejné hodnotě. Pokud se opravdu zjistí, že vaše peníze byly falešné, nedostanete nic a buďte rádi, že vaše vysvětlení, jak jste k penězům přišli, bude  příslušným orgánům stačit. Jestliže jste zbytečně plašili a vaše peníze jsou naprosto v pořádku, budou vám neprodleně vráceny.

1 rokem ago