Revize elektrických zařízení a rozvodů se provádí v různých lhůtách

Elektrické rozvody a zařízení by se měly po uplynutí určitého časového období kontrolovat, zda stále splňují bezpečnostní předpisy, a jejich provozem není ohroženo zdraví a majetek osob. Může se to zdát malicherné a přehnané, možná vás napadne, že je to zas další nesmyslná úřední procedura, která vytváří umělou zaměstnanost, bez pozitivních dopadů pro společnost.

rozvodná skříň

I když by se našla celá řada byrokratických nesmyslů, revize elektro mezi ně nepatří. Problém je totiž v tom, že se některé závady vůbec nemusí viditelně či hmatatelně projevit, a je to svým způsobem doutnající nálož, která exploduje neočekávaně, a hlavně razantně.

Úrazy – kdo přežije úraz elektrickým proudem, může hovořit o štěstí, protože podruhé takové štěstí mít nemusí. Kdybychom měli ve zdech napětí 24 Voltů, nemuseli bychom tropit takový povyk, ale to bychom zas stěží poháněli výkonné spotřebiče.

Požáry – u zkratů elektrických vedení a spotřebičů je nejhorší to, že mohou propuknout kdykoli, třeba v noci, anebo v okamžiku, kdy jsme na dovolené. Tehdy vám nebude nic platný ani práškový hasicí přístroj, který máte doma třeba pod postelí, natlakovaný a revidovaný, připravený pohotově zasáhnout.

elektrikářské nářadí

Jak často provádět revize

Lhůty revizí elektro se odlišují v závislosti na typu zařízení, např. u osvětlení bývá lhůta delší, neboť tam není předpoklad častého kontaktu svítidla s lidskou obsluhou, a také bývají osvětlovací tělesa poměrně spolehlivé a bezúdržbové. Kratší lhůty se naopak týkají elektrických točivých strojů, jako jsou vrtačky, pračky, mixéry a vše ostatní, kde jsou elektromotory, a kde s těmito výrobky denně nebo alespoň několik dní v týdnu pracujeme.

Máte-li dotaz na konkrétní časové období, po jehož uplynutí by se měla revize elektrických zařízení a rozvodů provádět, měl by vám ji zodpovědět elektrikář a také by vám měl navrhnout další postup.

2 roky ago