Řešení nabízí kvalitní poklopy

Jedná se prakticky o víka, která se podle možností vyrábí z různých druhů materiálů, ale zároveň splňují požadavky dle norem. Nejedná se o pouhé zakrytí kanálů, které nabízí moderní a spolehlivé šachtové zakrytí kanalizačních šachet, ale jsou určeny pro všechny vstupy jímek, odlučovačů, rozvodů, vodoměrů a dalších systémů. Každý z nich má své označení a také doporučení, kam se může umístit, aby dostatečně snesl zátěž, kterou zkrátka musí bezpodmínečně vydržet. Nelze například šachtu, která ústí na silniční komunikaci zakrýt plastovým krytem, to by nevěstilo rozhodně nic dobrého. Především se musí vybírat kvalitní výrobky s odpovídající normou pro užívání na daném místě.

poklopy

Dělíme je podle třídy:

  • A – A15 takové lze vidět na zakrytí šachty, která bude v zatravněných polních nebo jinak užívaných plochách. Pohybují se zde většinou jen chodci nebo cyklisté. Jako materiál se převážně používá litina. Jsou důkladně zajištěny proti samovolnému otevření a vyznačují se dokonalou přilnavostí.
  • B – B125 je označení pro poklop na šachtu, která je kanalizační a nalezneme ji na chodnících, pěších zónách nebo parkovištích. Zde musí být a je podstatně větší zatížení, jelikož se vjezdu automobilům neubráníme.
  • C – C250 můžeme se s nimi setkat na krajnicích, které zasahují do komunikace, ale skutečně jen do 0,5 metru.
  • D – D400 běžný poklop, který se vyskytuje na silnicích, zpevněných plochách nebo klasických parkovištích.
  • E – E600 zde je na něj kladen skutečně velký nárok a musí být prověřena dostatečná kontrola, většinou je vidíme na letištích a všude, kde se pohybují těžké stroje.
  • F – F900 se ztotožňuje s třídou E.

kanál
Další dělení je podle materiálu, a pokud si skutečně nevíme rady, jak zakrýt nějakou šachtu u domu, tak je lepší se poradit s odborníky. Případně si s výrobcem domluvit výrobu atypického tvaru podle potřeb. Setkat se můžeme s litinou, ocelovým plechem, plastem, zinkem, hliníkem, nerezovým materiálem a podobně.

6 roky ago