Recenze knihy Rychlá pomoc učitelům

Knihu Rychlá pomoc učitelům napsala dvojice autorů Annette Breaux a Todda Whitakera. Jak už sám název napovídá, pomáhá učitelům v některých obtížnějších situací a kniha uvádí, že pomůže najít řešení v šedesáti náročných situací. Jedná se o brožuru o skoro dvou set stránek a vydalo ji nakladatelství Portál. Jednotlivé kapitoly jsou rozdělené do pěti skupin. První skupina řeší situace, kde se učitel setká s obtížnými situacemi se studenty. Například, když je třídní šašek trapný a není ani trochu vtipný. Nebo když studentka nechce splnit zadaný úkol.

interaktivní tabule

Nebo když žáci v hodinách učitele či učitelky neustále vyrušují, či nenosí pomůcky. Anebo když je ve třídě hodně vzteklý žák nebo student. V další skupince se řeší problémy s dospělými. Protože s dospělými v práci je třeba také vyjít, nebo ne? Například řeší, když jsou někteří kolegové příliš negativní a neustále si na něco stěžují pořád dokola. Anebo třeba když chce nový učitel zapadnout do kolektivu, jak by nejlépe měl do něho zapadnout co možná nejméně nuceně a sympaticky. Také se zde řeší, když učitel či učitelka zjistí, že ho či ji někdo pomlouvá. Jak v tomto případě tedy jednat?

učitelka

A také učitel může nalézt odpověď, když třeba rodiče nejeví zájem o své dítě a jeho studium. Třetí skupinka se zabývá kapitolami ohledně řízení třídy. Když se děti chovají špatně během suplování, když studenti neuspějí v testu. A také když je ve třídě hodně upovídané dítě anebo když se učitel snaží zachovat ve třídě pořádek. Předposlední skupina řeší problémy ohledně vyučování.  Kolik dávat úkolů dětem na doma? Co dělat, když děti mají různé úrovně znalostí? Co dělat, když studenti nejsou schopni vydržet u jednoho úkolu? A mnoho dalších otázek najdou svou odpověď. Na závěr je poslední skupina kapitol, která se zabývá, když má učitel nějaké problémy ve svém pracovním životě.

2 roky ago