Krušné hory nejsou pro lenochy

Pohoří se táhne od Plesné až k Tisé na Děčínsku. Krušné hory bývaly dříve nazývané Rudohoří, protože v Čechách jen tak nenajdete tak romantické a tajemné místo. Krásné vonící lesy, které přímo vyzývají k procházkám nebo cyklistickým výletům.
krušné hory
Pohoří je lemováno cyklostezkami a turistickými stezkami. Nejdelší je Krušnohorská magistrála, která je 242 km dlouhá.
Vede z Chebu až na Sněžník u Děčína, kde navazuje na Labskou trasu.  Celá její délka je vedena po silnici, takže si tu přijdou na své jak pěší, tak cykloturisti. V zimě si to tu užijí běžkaři.
Malebná příroda magistrály nabízí mnoho přírodních i technických zajímavostí. Například Vlčí jámy či Blatenský příkop.
Magistrálu pokrývají smrkové lesy obklopené rozsáhlými rašeliništi a krásně kvetoucími loukami.
Blatenský příkop je jedinečná technická kulturní památka. Vodní kolo zásobovalo krušné doly vodou a později i průmyslové závody. Přikop je dlouhý 12 km. Lemuje ho naučná stezka. Vznikat začal roku 1540. Výstavba trvala 4 roky.
Vlčí jámy
Led a sníh tu netaje celý rok. Bohužel pro sesuv půdy jsou v současnosti nepřístupné.
 Ledovou jámutvoří 60 m hluboká průrva. Vznikla propadnutím středověkého dolu Jiří. Když roku 1813 spojené armády Rakouska, Švédska a Ruska bojovali proti Napoleonovi u Lipska, dováželi odtud led na ošetřování raněných.
slunce v lese
Odtud dojdete k Vlčí jámě, jež vznikla propadnutím dolu Wolfgang. Dosahoval hloubky až 85 m.
Největší sopečnou kupou Krušných hor je Božídarský Špičák. Intenzivní vulkanická činnost dala horám bohatá ložiska kovových rud, ale i minerální prameny, které jsou využívány v lázeňských středicích.
Flájská hornatina je naučná stezka, která vede z Hory Svaté Kateřiny přes Novou Ves do Českého Jiřetína.  Je dlouhá 23 km. Turisté se mohou prostřednictvím 13 dvojjazyčných tabulí (česky a německy) seznámit s charakteristikou Krušných hor v mosteckém okrese.
Stezka se snaží zatraktivnit nespravedlivě opomíjenou východní část Krušných hor, turistům přiblížit zachovalé přírodní hodnoty a seznámit je s principy ochrany přírody v Čechách.
V Chomutovsko-teplické pánvi leží městoChomutov. Jeho historie sahá až do 13. století, kdy městečko patřilo řádu německých rytířů.  Za husitských válek bylo dobyto a vypleněno. Ale od roku 1605 se může Chomutov chlubit, že se stal královským městem. V historickém centru se projdete po náměstí tvořeném podloubím. Je tu radnice, k níž přiléhá gotický kostel sv. Kateřiny a v centru náměstí stojí sloup Nejsvětější trojice. Oblastní muzeum je bývalá Jezuitská kolej.
Po těžbě kamence zůstalo kamencové jezírko, ležící v blízkosti města. Je jediné na světě.
Navštívit můžete i Podkrušnohorský zoopark, kde se vaše děti nebudou nudit. Pohladí si oslíky, koníky, přijdou se na ně podívat zvědaví velbloudi a mnoho dalších zvířat.
Vidíte, že hory nejsou zajímavé jen v zimě, kdy se dá lyžovat. V této oblasti si určitě každý najde to své.

4.0
08
2 měsíci ago